About me

Jonatan Rønsholdt

Jeg kan hjælpe dig med grafisk design, logo, branding, illustration, layout, tryk, og webdesign. Design processen starter altid med afklaring af mål og ønsker, og derefter skitsering og indledende udkast, med særligt fokus på detaljen og sammenhæng i det overordnede visuelle udtryk. Den udvikler sig løbende igennem dialog og udvikling af iterationer. Det visuelle sprog vil matche det som du ønsker at kommunikere og den grafiske raffinering vil være i høj kvalitet.

I do graphic design, logo design, branding, illustration work, layout, print materials and web design. The design process always begins with defining your wishes and goals. Then it moves on to sketching and initial drafts, which is carried out with close attention to detail and focus on the coherency of the overall visual expression. It is continued through dialog and continuous iterations. The visual language will match what you wish to communicate and the graphic execution will be of high quality.

Mail: [email protected]
Phone: (+45) 22 45 82 11