Logo design for Guldborgsund Ungdomsråd


Det minimalistiske logo koncept til Guldborgsund Ungdomsråd er diagrammatisk designet. Det er baseret på rektanglet, symboliserende deres fællesskab og solidaritets værdier, men den er brudt op, symboliserende deres vigtige værdier: fleksibilitet, dynamik, åbenhed. Det duokromatiske farveskema er taget fra Guldborgsund Kommune. Overskridelsen af grundfigurens område forstærker følelsen af en fremadrettet bevægelse, der viser fremdrift og forandring, at tænke “ud af boksen”.

The minimalistic logo concept of the Youth Council of Guldborgsund is diagrammatically designed. It is based on the square, showing their values of union and solidarity, but is is broken up, showing their most important values: flexibility, dynamism, openness. The duo-chromatic color scheme is taken from the official Guldborgsund municipality. The exceeding of the area of the base figure enhances the feeling of a forward going movement, showing progression and change, thinking “out the box”.