Logo redesign for Nordic Relational Leadership


Efter at have designet det oprindelige NRL logo, fik en af moderorganisationerne i NRL kooperationen en rebranding, og jeg blev bedt om at tilpasse NRL logoet til det nye brand udseende. Logoet blev tilpasset til proportionerne og formen så vel som farve og typografisk stil fra den nye identiet.

After having designed the original NRL logo, one of the mother organizations of the NRL cooperation had a rebranding, and I was asked to adapt the NRL logo to the new brand look. The logo was modified to adapt the proportions and form as well as color and typographic style of the new identity.