Logo design for Nordic Relational Leadership


NRL er en kooperativ organisation bestående af flere ledelses-eksperter, og tilbyder top-niveau ledelses kurser. Logoet viser en synopsis mellem relationer og struktur, og dertil pilen der viser kernen i lederskabet som konceptet, pegende mod nord og viser dermed direkte "Nordisk" orientering.

NRL is a cooperational organisation consisting of multiple leadership experts, providing top-level leadership courses. The logo shows a synopsis of relations and structure as well as the arrow showing the core concept of leadership, pointing towards north and hence directly showing the "Nordic" orientatin.