Logo design contest finalist submission for
Queensland Skills & Education Consortium

Finalist design i en konkurence af Queensland Skills & Education Consortium om logo design og brand identitet. QSEC er en organisation der arbejder for at formidle erhvervsuddannelse for at generere ansættelsesmuligheder i Indien. De ønskede at have en appellerende og moderne visuel identitet, og, værende en officiel institution, at fremstå med autoritet. Logoet skulle visuelt referere til Indien og Australien, og derfor har emblem-type logoet de seks australske stjerner på sig, og Ashoka Chakraen fra det indiske flag, symmetrisk placeret, omringet a et mønster af seks udadgående og tolv indadgående triangler og seks cirkler symboliserende forening, samarbejde, støtte og styrke-skabelse.

Finalist design in a contest by the Queensland Skills & Education Consortium for a logo and brand identity. QSEC is an organization that works to provide education in skills for employment in India. They wished to have an appealing and modern visual identity, and being an official institution, to appear with authority. The logo had to visually connect references to India and Australia, and thus the emblem-type logo features the six Australian stars, and the Ashoka Chakra of the Indian flag, symmetrically circularly arranged, surrounded by a pattern of six inner outwards-pointing and twelve outer inwards-pointing triangles and six circles symbolizing union, cooperation, support and empowerment.